วิธีการใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการยิง กาว ยาแนว ซิลิโคน หรืออะคลีลิค เสมอ
2. ใช้ Marking Tape เพื่อความเรียบร้อยของรอยต่อ
3. ตัดปากหลอดปลายแหลมออก ตามแนวทะแยง
4. ยิงกาว ยาแนว ซิลิโคน หรืออะคลีลิค ลงตามรอยต่อ
5. ใช้นิ้วหรือวัสดุผิวเรียบใดๆ เกลียเนื้อกาว ยาแนว ซิลิโคน อะคลีลิกให้สม่ำเสมอ
6. ลอก Marking Tape ออก
7. ทิ้งไว้ให้แห้ง